We współpracy siła. Komisja Europejska, Bank Gospodarstwa Krajowego i KredoBank będą działać razem dla Ukrainy