• Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Niemal miliard złotych na pożyczki dla przedsiębiorców
  • Szkolne autobusy trafiły do Ukrainy
  • Pionierski kredyt BGK wesprze rozwój Rwandy
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Niemal miliard złotych na pożyczki dla przedsiębiorców
Szkolne autobusy trafiły do Ukrainy
Pionierski kredyt BGK wesprze rozwój Rwandy
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Niemal miliard złotych na pożyczki dla przedsiębiorców

We wtorek przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali umowę dot. realizacji projektów w programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Dzięki temu już wiosną przyszłego roku przedsiębiorcy będą ...
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027 – pierwsze umowy na pożyczki unijne

23 listopada br. w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i partnerów finansujących podpisali umowy na uruchomienie pierwszych pożyczek dla przedsiębiorców w programie Fundusze Europejskie dla ...
Blisko miliard zł na wsparcie przedsiębiorców z Łódzkiego

W jaki sposób przedsiębiorcy mogą skorzystać z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027? Poprzez pożyczki, również te z umorzeniem. Do rozdysponowania jest bagatela ponad 208 mln euro.
Szkolne autobusy trafiły do Ukrainy

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wspiera walczącą Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Jednym z realizowanych projektów jest pomoc doraźna, możliwa dzięki współpracy banku z Komisją Europejską (KE) i Fundacją Solidarności Międzynarodowej (FSM). To wsparcie, dzięki kt...
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – kolejna regionalna umowa o finansowanie podpisana

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dot. finansowania w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.  
Rozstrzygnięto ósmą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano 2876 samorządom i związkom JST

Znane są już wyniki ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Wnioski o dofinansowanie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz związki JST w kraju. Przyznane dofinansowanie to w sumie niemal 26 mld zł na realizację blisko 5...
Wyniki siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rozwój Stref Przemysłowych

Rozstrzygnięto kolejną edycję rządowego programu dofinansowania inwestycji w strefy przemysłowe. Przyznane wsparcie dotyczy 79 projektów. Na te inwestycje rząd planuje przeznaczyć w sumie 4,32 mld zł.
Wyniki 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznano dofinansowanie na 3 248 projektów. Łączna kwota wsparcia to 1,8 mld zł.
Rekord wolumenów kontenerowych BMF Port Burgas w pierwszej połowie 2023 r.

Jako wiodący portowy operator w Bułgarii, BMF Port Burgas ustanowił nowy rekord, potwierdzając swoją silną pozycję w branży. To osiągnięcie nie tylko odzwierciedla zaangażowanie portu w rozwój, ale także pokazuje jego zdolność do skutecznego dostosowywania się do zmienny...
Niemal 4,5 mld zł dla samorządów. Środki na inwestycje dla gmin popegeerowskich

Znane są już wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. 1732 jednostkom samorządu terytorialnego (JST i związkom) przyznano dofinansowanie na realizację 2035 inwestycji.
Press Kit

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Archiwum komunikatów prasowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Strona główna BGK.PL

Deklaracja dostępności