BGK: Aktywność inwestycyjna samorządów wzrasta, najbardziej w infrastrukturę drogową