Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego z umową na modernizację trasy S3