Nabór wniosków w Programie Inwestycji Strategicznych wydłużony – potrwa do końca lutego