Komunikaty prasowe
Firmy z sektora MŚP powoli wracają do normalnej działalności. Dowodem na to jest m.in. powrót do pracy znaczącej części pracowników. Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wynika również, że w najbliższych tygodniach przychody sektora ulegną poprawie za sprawą powol...

19 czerwca 2020

Komunikaty prasowe
BGK sprzedał kolejne obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Była to pierwsza sprzedaż w formie przetargu zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski. Do tej pory BGK pozyskał na rzecz Funduszu kwotę 42,6 mld zł.

17 czerwca 2020

Informacje z regionów
Samorząd województwa przeznaczył ponad 30 mln zł na preferencyjne pożyczki dla firm z Warmii i Mazur. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy utracili płynność przez kryzys związany z pandemią, mogą wnioskować nawet o 400 tys. zł. Wsparcie jest już dostępne u pośred...

17 czerwca 2020

Raporty
W oczekiwaniu na poprawę koniunktury w II połowie roku

17 czerwca 2020

Komunikaty prasowe
W środę 17 czerwca BGK ponownie sprzeda obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie to pierwsza sprzedaż w formie przetargu zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski.

16 czerwca 2020

Informacje z regionów
Pożyczki unijne na pokrycie bieżących wydatków to kolejne rozwiązanie pomocowe, z którego mogą korzystać pomorscy przedsiębiorcy. Wsparcie jest skierowana do firm, które odczuwają skutki pandemii COVID-19. Pożyczka jest elementem pomorskiego pakietu antykryzysowego.

15 czerwca 2020

Komunikaty prasowe
Bank przygotował pakiet rozwiązań dla mikro-, małych, średnich i dużych firm.

12 czerwca 2020

Raporty
Wzrost w największych gospodarkach wciąż pod presją, pomimo zawarcia wstępnej umowy handlowej

8 czerwca 2020

Raporty
Słabsze dane makro źródłem oczekiwań na redukcje stopy Fed

8 czerwca 2020

Komunikaty prasowe
Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył przedstawicielstwo w Amsterdamie. Główne zadania biura to wsparcie ekspansji polskich firm na lokalny rynek, promowanie Polski i BGK oraz reprezentowanie banku w kontaktach z niderlandzkimi instytucjami i biznesem.

8 czerwca 2020

5
6
7
8
9
10
11