Komunikaty prasowe
Znane są już wyniki ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Wnioski o dofinansowanie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz związki JST w kraju. Przyznane dofinansowanie to w sumie niemal 26 mld zł na realizację blisko 5...

7 października 2023

Komunikaty prasowe
We wtorek Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) opublikował wyniki naboru w Kredycie technologicznym. Planowany budżet działania wynosił 578 mln zł, jednak dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jego wysokość wzrosła do ponad 763 mln zł. Dzięki temu w su...

5 października 2023

Komunikaty prasowe
Rozstrzygnięto kolejną edycję rządowego programu dofinansowania inwestycji w strefy przemysłowe. Przyznane wsparcie dotyczy 79 projektów. Na te inwestycje rząd planuje przeznaczyć w sumie 4,32 mld zł.

4 października 2023

Komunikaty prasowe
W drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznano dofinansowanie na 3 248 projektów. Łączna kwota wsparcia to 1,8 mld zł.

26 września 2023

Komunikaty prasowe
Jako wiodący portowy operator w Bułgarii, BMF Port Burgas ustanowił nowy rekord, potwierdzając swoją silną pozycję w branży. To osiągnięcie nie tylko odzwierciedla zaangażowanie portu w rozwój, ale także pokazuje jego zdolność do skutecznego dostosowywania się do zmienny...

18 września 2023

Komunikaty prasowe
Znane są już wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. 1732 jednostkom samorządu terytorialnego (JST i związkom) przyznano dofinansowanie na realizację 2035 inwestycji.

15 września 2023

Komunikaty prasowe
Od początku swojego istnienia, Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) zaangażował swój kapitał w pięć inwestycji. Ich skumulowany efekt ekonomiczny osiągnie wartość 6 mld euro, co zostało potwierdzone w deklaracji prezydenckiej podsumowującej 8. Szczyt Trójmor...

11 września 2023

Komunikaty prasowe
Bank Gospodarstwa Krajowego został Firmą Roku XXXII. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu wyróżnienia Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek podkreślił, że „laureat jest wzorcowym przykładem łączenia historii z nowoczesnym podejściem...

6 września 2023

Komunikaty prasowe
Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków w dziewiątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę. Gminy i związki międzygminne w całym kraju mogą już wnioskować o dofinansowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej. 

28 sierpnia 2023

Komunikaty prasowe
1 sierpnia przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali umowę o finansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. To pierwsza z dwóch planowanych umów, które dotyczą uruchomienia finanso...

1 sierpnia 2023

1
2
3
4
5
6
7