BGK: Dostęp do finansowania kluczowym warunkiem inwestycji w przemysł 4.0

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował wyniki badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców przemysłowych na temat inwestycji w rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0. Spośród ankietowanych firm, w ostatnich trzech latach tylko blisko co piąta wdrożyła jedno z za...
Raport makroekonomiczny - grudzień 2020

Globalna gospodarka wciąż pod wpływem koronawirusowych efektów
Raport makroekonomiczny - wrzesień 2020
Globalna odbudowa po koronawirusowym załamaniu
Badanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle COVID-19 - wrzesień 2020

Raport makroekonomiczny - czerwiec 2020

W oczekiwaniu na poprawę koniunktury w II połowie roku
Raport makroekonomiczny - styczeń 2020

Wzrost w największych gospodarkach wciąż pod presją, pomimo zawarcia wstępnej umowy handlowej
Raport makroekonomiczny - październik 2019

Słabsze dane makro źródłem oczekiwań na redukcje stopy Fed
Raport makroekonomiczny - lipiec 2019

Konflikt handlowy źródłem zmiany polityki FOMC
Raport makroekonomiczny - marzec 2019

USA – zwrot w polityce FOMC
Rynki zagraniczne - Senegal

Senegal okiem ekonomistów
1
2