Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – podpisano pierwszą regionalną umowę o finansowanie

14 kwietnia przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i województwa lubelskiego reprezentowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) podpisali umowę o finansowanie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. To pierwszy krok ...
BGK: wartość inwestycji największych samorządów w autobusy elektryczne i wodorowe to obecnie blisko 1,5 mld zł

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził badanie stanu transportu publicznego w Polsce oraz inwestycji w pojazdy zeroemisyjne. Ankietowane były samorządy objęte wymogami ustawy o elektromobilności oraz samorządy korzystające wcześniej z programu Zielony Transport Public...
Rośnie popularność gwarancji BGK dla sektora rolnego

Polski bank rozwoju BGK do końca marca br. udzielił blisko 11 tys. gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). To pozwoliło zabezpieczyć łącznie ponad 2 mld zł kredytów dla rolników i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Badania, które BGK cyklicznie realizu...
Zmiany w Funduszu Dostępności

Od 1 kwietnia tych, którzy chcą skorzystać z pożyczek na likwidację barier architektonicznych, czekają zmiany. Bank Gospodarstwa Krajowego do tej pory udzielił pożyczek z Funduszu Dostępności na kwotę ponad 132 mln zł.
Kampania #UnifyUkraine doceniona w międzynarodowym konkursie branżowym

#UnifyUkraine to kampania społeczna, która powstała by zwiększyć świadomość Amerykanów na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wyróżniono ją złotą statuetką w międzynarodowym konkursie MUSE Awards 2022 spośród ponad 6000 projektów reklamowych. Nagrodę dla organizatora ka...
Bank Gospodarstwa Krajowego dołącza do JEFIC

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przystąpił do JEFIC (Joint European Financiers for International Cooperation) - platformy wymiany wiedzy i  współpracy międzynarodowej na temat pomocy rozwojowej. Polski bank rozwoju chce wzmocnić swoje kompetencje dotyczące pomocy rozwo...
BGK już 10 lat wspiera przedsiębiorczość poprzez gwarancje

Przez 10 lat dzięki gwarancjom de minimis 245 tys. przedsiębiorców zabezpieczyło swoje kredyty na kwotę 258 mld zł. To pozwoliło im uzyskać dostęp do finansowania, zwiększyć zatrudnienie oraz inwestować w innowacyjne projekty. Wsparcie w postaci gwarancji okazało się szc...
„Halo, tu bank” – podcast BGK w języku migowym

„Halo, tu bank” to autorski projekt Banku Gospodarstwa Krajowego, który uczy o zrównoważonym rozwoju i angażuje społeczność do udziału w wyzwaniach w tym temacie. Pierwszy podcast firmowy przetłumaczony na polski język migowy. 
Nabór wniosków o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wydłużony do końca marca

Gminy, powiaty i województwa mają dodatkowe dwa tygodnie na składanie wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydłużony nabór wniosków potrwa do 31 marca (wcześniej jego zakończenie planowano na 17 marca). Operatorem Programu jest Bank Gospodars...
Finansowanie budowy floty SMR-ów w Polsce: BGK wśród sygnatariuszy umowy o współpracy z ORLEN Synthos Green Energy

Banki BGK, Pekao S.A., PKO Bank Polski i Santander Bank Polska S.A. podpisały z ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) umowę o współpracy. Jej celem jest zapewnienie finasowania planów OSGE budowy floty reaktorów BWRX-300 w Polsce.
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – podpisano pierwszą regionalną umowę o finansowanie

14 kwietnia przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i województwa lubelskiego reprezentowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) podpisali umowę o finansowanie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. To pierwszy krok ...
BGK: wartość inwestycji największych samorządów w autobusy elektryczne i wodorowe to obecnie blisko 1,5 mld zł

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził badanie stanu transportu publicznego w Polsce oraz inwestycji w pojazdy zeroemisyjne. Ankietowane były samorządy objęte wymogami ustawy o elektromobilności oraz samorządy korzystające wcześniej z programu Zielony Transport Public...
Rośnie popularność gwarancji BGK dla sektora rolnego

Polski bank rozwoju BGK do końca marca br. udzielił blisko 11 tys. gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). To pozwoliło zabezpieczyć łącznie ponad 2 mld zł kredytów dla rolników i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Badania, które BGK cyklicznie realizu...
Zmiany w Funduszu Dostępności

Od 1 kwietnia tych, którzy chcą skorzystać z pożyczek na likwidację barier architektonicznych, czekają zmiany. Bank Gospodarstwa Krajowego do tej pory udzielił pożyczek z Funduszu Dostępności na kwotę ponad 132 mln zł.
Kampania #UnifyUkraine doceniona w międzynarodowym konkursie branżowym

#UnifyUkraine to kampania społeczna, która powstała by zwiększyć świadomość Amerykanów na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wyróżniono ją złotą statuetką w międzynarodowym konkursie MUSE Awards 2022 spośród ponad 6000 projektów reklamowych. Nagrodę dla organizatora ka...
Bank Gospodarstwa Krajowego dołącza do JEFIC

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przystąpił do JEFIC (Joint European Financiers for International Cooperation) - platformy wymiany wiedzy i  współpracy międzynarodowej na temat pomocy rozwojowej. Polski bank rozwoju chce wzmocnić swoje kompetencje dotyczące pomocy rozwo...
BGK już 10 lat wspiera przedsiębiorczość poprzez gwarancje

Przez 10 lat dzięki gwarancjom de minimis 245 tys. przedsiębiorców zabezpieczyło swoje kredyty na kwotę 258 mld zł. To pozwoliło im uzyskać dostęp do finansowania, zwiększyć zatrudnienie oraz inwestować w innowacyjne projekty. Wsparcie w postaci gwarancji okazało się szc...
„Halo, tu bank” – podcast BGK w języku migowym

„Halo, tu bank” to autorski projekt Banku Gospodarstwa Krajowego, który uczy o zrównoważonym rozwoju i angażuje społeczność do udziału w wyzwaniach w tym temacie. Pierwszy podcast firmowy przetłumaczony na polski język migowy. 
Nabór wniosków o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wydłużony do końca marca

Gminy, powiaty i województwa mają dodatkowe dwa tygodnie na składanie wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydłużony nabór wniosków potrwa do 31 marca (wcześniej jego zakończenie planowano na 17 marca). Operatorem Programu jest Bank Gospodars...
5
6
7
8
9
10
11