Wyniki siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rozwój Stref Przemysłowych

Rozstrzygnięto kolejną edycję rządowego programu dofinansowania inwestycji w strefy przemysłowe. Przyznane wsparcie dotyczy 79 projektów. Na te inwestycje rząd planuje przeznaczyć w sumie 4,32 mld zł.
Wyniki 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznano dofinansowanie na 3 248 projektów. Łączna kwota wsparcia to 1,8 mld zł.
Rekord wolumenów kontenerowych BMF Port Burgas w pierwszej połowie 2023 r.

Jako wiodący portowy operator w Bułgarii, BMF Port Burgas ustanowił nowy rekord, potwierdzając swoją silną pozycję w branży. To osiągnięcie nie tylko odzwierciedla zaangażowanie portu w rozwój, ale także pokazuje jego zdolność do skutecznego dostosowywania się do zmienny...
Niemal 4,5 mld zł dla samorządów. Środki na inwestycje dla gmin popegeerowskich

Znane są już wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. 1732 jednostkom samorządu terytorialnego (JST i związkom) przyznano dofinansowanie na realizację 2035 inwestycji.
Skumulowany efekt ekonomiczny inwestycji Funduszu Trójmorza to 6 mld euro

Od początku swojego istnienia, Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) zaangażował swój kapitał w pięć inwestycji. Ich skumulowany efekt ekonomiczny osiągnie wartość 6 mld euro, co zostało potwierdzone w deklaracji prezydenckiej podsumowującej 8. Szczyt Trójmor...
Forum Ekonomiczne w Karpaczu: BGK z tytułem "Firmy Roku"

Bank Gospodarstwa Krajowego został Firmą Roku XXXII. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu wyróżnienia Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek podkreślił, że „laureat jest wzorcowym przykładem łączenia historii z nowoczesnym podejściem...
Program Inwestycji Strategicznych – rusza specjalna edycja

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków w dziewiątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę. Gminy i związki międzygminne w całym kraju mogą już wnioskować o dofinansowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej. 
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – podpisano kolejną regionalną umowę o finansowanie

1 sierpnia przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali umowę o finansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. To pierwsza z dwóch planowanych umów, które dotyczą uruchomienia finanso...
BGK wspólnie z COI, MC i PSP umożliwia płatność za podatki lokalne w aplikacji mObywatel 2.0.

Wspólny projekt Banku Gospodarstwa Krajowego, Centralnego Ośrodka Informatyki, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Polskiego Standardu Płatności (operatora systemu BLIK) pozwoli użytkownikom opłacać podatki lokalne w aplikacji mObywatel 2.0. Pierwszym miastem, którego mieszkańc...
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Znamy wyniki naboru w Kredycie technologicznym

We wtorek Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) opublikował wyniki naboru w Kredycie technologicznym. Planowany budżet działania wynosił 578 mln zł, jednak dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jego wysokość wzrosła do ponad 763 mln zł. Dzięki temu w su...
Wyniki siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rozwój Stref Przemysłowych

Rozstrzygnięto kolejną edycję rządowego programu dofinansowania inwestycji w strefy przemysłowe. Przyznane wsparcie dotyczy 79 projektów. Na te inwestycje rząd planuje przeznaczyć w sumie 4,32 mld zł.
Wyniki 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznano dofinansowanie na 3 248 projektów. Łączna kwota wsparcia to 1,8 mld zł.
Rekord wolumenów kontenerowych BMF Port Burgas w pierwszej połowie 2023 r.

Jako wiodący portowy operator w Bułgarii, BMF Port Burgas ustanowił nowy rekord, potwierdzając swoją silną pozycję w branży. To osiągnięcie nie tylko odzwierciedla zaangażowanie portu w rozwój, ale także pokazuje jego zdolność do skutecznego dostosowywania się do zmienny...
Niemal 4,5 mld zł dla samorządów. Środki na inwestycje dla gmin popegeerowskich

Znane są już wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. 1732 jednostkom samorządu terytorialnego (JST i związkom) przyznano dofinansowanie na realizację 2035 inwestycji.
Skumulowany efekt ekonomiczny inwestycji Funduszu Trójmorza to 6 mld euro

Od początku swojego istnienia, Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) zaangażował swój kapitał w pięć inwestycji. Ich skumulowany efekt ekonomiczny osiągnie wartość 6 mld euro, co zostało potwierdzone w deklaracji prezydenckiej podsumowującej 8. Szczyt Trójmor...
Forum Ekonomiczne w Karpaczu: BGK z tytułem "Firmy Roku"

Bank Gospodarstwa Krajowego został Firmą Roku XXXII. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu wyróżnienia Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek podkreślił, że „laureat jest wzorcowym przykładem łączenia historii z nowoczesnym podejściem...
Program Inwestycji Strategicznych – rusza specjalna edycja

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków w dziewiątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę. Gminy i związki międzygminne w całym kraju mogą już wnioskować o dofinansowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej. 
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – podpisano kolejną regionalną umowę o finansowanie

1 sierpnia przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali umowę o finansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. To pierwsza z dwóch planowanych umów, które dotyczą uruchomienia finanso...
BGK wspólnie z COI, MC i PSP umożliwia płatność za podatki lokalne w aplikacji mObywatel 2.0.

Wspólny projekt Banku Gospodarstwa Krajowego, Centralnego Ośrodka Informatyki, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Polskiego Standardu Płatności (operatora systemu BLIK) pozwoli użytkownikom opłacać podatki lokalne w aplikacji mObywatel 2.0. Pierwszym miastem, którego mieszkańc...
1
2
3
4
5
6
7