Orange Polska wchodzi do świata 3W

Orange Polska dołączył do grona firm skupionych wokół zapoczątkowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego inicjatywy 3W. Orange i BGK deklarują wspólne działania na rzecz upowszechniania założeń Idei 3W i wiedzy o zrównoważonym wykorzystaniu zasobów wody, wodoru i węgla ni...
Marek Tomczuk powołany do zarządu BGK

Premier Mateusz Morawiecki powołał z dniem 21 kwietnia br. Marka Tomczuka na stanowisko członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
InvestEU: KE i BGK podpisały umowę, która umożliwi dostęp do 484 mln EUR na inwestycje w zieloną i cyfrową transformację oraz innowacje

Dzisiaj w Brukseli, Komisja Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę w sprawie gwarancji InvestEU o wartości 242 mln EUR. Dzięki tej umowie BGK, polski bank rozwoju, staje się partnerem wykonawczym InvestEU, upoważnionym do oferowania bezpośrednio, ...
BGK dba o zrównoważony rozwój i odpowiada na gospodarcze wyzwania. W 2022 wygenerował 335 mld zł wsparcia dla gospodarki

Pomoc gospodarce dotkniętej ekonomicznymi skutkami wojny w Ukrainie, zaangażowanie społeczne, realizacja programów wpływających na zrównoważony rozwój kraju – w 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), czyli polski bank rozwoju realizował strategię biznesową i aktywn...
Finansowanie budowy floty SMR-ów w Polsce: BGK wśród sygnatariuszy umowy o współpracy z ORLEN Synthos Green Energy

Banki BGK, Pekao S.A., PKO Bank Polski i Santander Bank Polska S.A. podpisały z ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) umowę o współpracy. Jej celem jest zapewnienie finasowania planów OSGE budowy floty reaktorów BWRX-300 w Polsce.
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – podpisano pierwszą regionalną umowę o finansowanie

14 kwietnia przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i województwa lubelskiego reprezentowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) podpisali umowę o finansowanie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. To pierwszy krok ...
BGK: wartość inwestycji największych samorządów w autobusy elektryczne i wodorowe to obecnie blisko 1,5 mld zł

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził badanie stanu transportu publicznego w Polsce oraz inwestycji w pojazdy zeroemisyjne. Ankietowane były samorządy objęte wymogami ustawy o elektromobilności oraz samorządy korzystające wcześniej z programu Zielony Transport Public...
Rośnie popularność gwarancji BGK dla sektora rolnego

Polski bank rozwoju BGK do końca marca br. udzielił blisko 11 tys. gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). To pozwoliło zabezpieczyć łącznie ponad 2 mld zł kredytów dla rolników i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Badania, które BGK cyklicznie realizu...
Zmiany w Funduszu Dostępności

Od 1 kwietnia tych, którzy chcą skorzystać z pożyczek na likwidację barier architektonicznych, czekają zmiany. Bank Gospodarstwa Krajowego do tej pory udzielił pożyczek z Funduszu Dostępności na kwotę ponad 132 mln zł.
BGK dla aptek Gemini – gwarancje faktoringu odwrotnego do 100 mln zł

Z oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji przejęcia ryzyka w programach faktoringowych skorzystają samodzielni farmaceuci-przedsiębiorcy, którzy działają pod marką Gemini. Gwarancja będzie mogła objąć spłatę zobowiązań przedsiębiorców wobec dostawców lekó...
Orange Polska wchodzi do świata 3W

Orange Polska dołączył do grona firm skupionych wokół zapoczątkowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego inicjatywy 3W. Orange i BGK deklarują wspólne działania na rzecz upowszechniania założeń Idei 3W i wiedzy o zrównoważonym wykorzystaniu zasobów wody, wodoru i węgla ni...
Marek Tomczuk powołany do zarządu BGK

Premier Mateusz Morawiecki powołał z dniem 21 kwietnia br. Marka Tomczuka na stanowisko członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
InvestEU: KE i BGK podpisały umowę, która umożliwi dostęp do 484 mln EUR na inwestycje w zieloną i cyfrową transformację oraz innowacje

Dzisiaj w Brukseli, Komisja Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę w sprawie gwarancji InvestEU o wartości 242 mln EUR. Dzięki tej umowie BGK, polski bank rozwoju, staje się partnerem wykonawczym InvestEU, upoważnionym do oferowania bezpośrednio, ...
BGK dba o zrównoważony rozwój i odpowiada na gospodarcze wyzwania. W 2022 wygenerował 335 mld zł wsparcia dla gospodarki

Pomoc gospodarce dotkniętej ekonomicznymi skutkami wojny w Ukrainie, zaangażowanie społeczne, realizacja programów wpływających na zrównoważony rozwój kraju – w 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), czyli polski bank rozwoju realizował strategię biznesową i aktywn...
Finansowanie budowy floty SMR-ów w Polsce: BGK wśród sygnatariuszy umowy o współpracy z ORLEN Synthos Green Energy

Banki BGK, Pekao S.A., PKO Bank Polski i Santander Bank Polska S.A. podpisały z ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) umowę o współpracy. Jej celem jest zapewnienie finasowania planów OSGE budowy floty reaktorów BWRX-300 w Polsce.
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – podpisano pierwszą regionalną umowę o finansowanie

14 kwietnia przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i województwa lubelskiego reprezentowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) podpisali umowę o finansowanie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. To pierwszy krok ...
BGK: wartość inwestycji największych samorządów w autobusy elektryczne i wodorowe to obecnie blisko 1,5 mld zł

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził badanie stanu transportu publicznego w Polsce oraz inwestycji w pojazdy zeroemisyjne. Ankietowane były samorządy objęte wymogami ustawy o elektromobilności oraz samorządy korzystające wcześniej z programu Zielony Transport Public...
Rośnie popularność gwarancji BGK dla sektora rolnego

Polski bank rozwoju BGK do końca marca br. udzielił blisko 11 tys. gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). To pozwoliło zabezpieczyć łącznie ponad 2 mld zł kredytów dla rolników i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Badania, które BGK cyklicznie realizu...
Zmiany w Funduszu Dostępności

Od 1 kwietnia tych, którzy chcą skorzystać z pożyczek na likwidację barier architektonicznych, czekają zmiany. Bank Gospodarstwa Krajowego do tej pory udzielił pożyczek z Funduszu Dostępności na kwotę ponad 132 mln zł.
1
2
3
4
5
6
7