Pożyczka płynnościowa także dla organizacji pozarządowych