Łatwiejsza spłata pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej