Fundusz Dostępności – pierwsza pożyczka na likwidację barier architektonicznych