BGK: Kolejne możliwości finansowego wsparcia samorządów z Podkarpacia