Już 2000 wielkopolskich firm skorzystało z unijnych pożyczek i poręczeń JEREMIE2