BGK rozszerza współpracę z instytucjami finansowymi umową na 200 mln zł