50 mln euro dla rolników - powstał Fundusz Gwarancji Rolnych