Lepszy dostęp do budynków. Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych