Dodatkowe wsparcie dla MŚP – gwarancje BGK z programu COSME pozwolą zabezpieczyć 6 mld zł kredytów