Z BGK czynsze o kilkadziesiąt procent niższe od rynkowych