BGK podsumowuje jesienne nabory w programach mieszkaniowych