Mieszkania czynszowe ze źródłem korzystnego refinansowania z Banku Rozwoju Rady Europy.