Już kilkadziesiąt mln zł pracuje na modernizację energetyczną budynków i rewitalizację w Wielkopolsce.