BGK z sukcesem uplasował emisję euroobligacji o wartości 1 mld EUR