BGK kupił od PKO Banku Polskiego udziały w funduszu Marguerite I