Gwarancje BGK z InvestEU zabezpieczą ponad 3 mld zł finansowania dla MŚP