Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nowe pożyczki