Unia Europejska, Bank Gospodarstwa Krajowego i KredoBank kontynuują wspieranie Ukrainy