"Cyfryzacja w sektorze MŚP - szanse i ograniczenia"- raport z badania BGK