Rozstrzygnięto ósmą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano 2876 samorządom i związkom JST