Wyniki siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rozwój Stref Przemysłowych