Niemal 4,5 mld zł dla samorządów. Środki na inwestycje dla gmin popegeerowskich