Skumulowany efekt ekonomiczny inwestycji Funduszu Trójmorza to 6 mld euro