Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – podpisano kolejną regionalną umowę o finansowanie