Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – umowa o finansowanie podpisana