Wspólna inicjatywa dla gospodarki cyrkularnej (JICE) osiągnęła wartość 8,9 mld euro