Rozwój stref przemysłowych: jeszcze do 21 lipca samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie