BGK dla samorządów: ponad 60 mld zł w Programie Inwestycji Strategicznych i prawie 16 mld zł zaangażowania kredytowego