Finansowanie budowy floty SMR-ów w Polsce: BGK wśród sygnatariuszy umowy o współpracy z ORLEN Synthos Green Energy