BGK agentem rozliczeniowym w sektorze finansów publicznych. Pierwszy projekt z BLIK i Ministerstwem Finansów