Badanie stanu technicznego stacji zlewnych w Polsce rozpoczęte!