BGK udzielił spółce celowej Budimeksu kredytu o wartości 45 mln zł na budowę farmy wiatrowej