BGK z ratingiem ESG na poziomie „2” przyznanym przez Sustainable Fitch