Przygotowania do uruchomienia FERS - podpisanie porozumień