Wyniki piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rozwój Stref Przemysłowych