BGK wspiera rozwój przedsiębiorstw – efekty gwarancji de minimis