Współpraca BGK i japońskiego banku JBIC dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego