Rozstrzygnięto drugą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie otrzyma 2845 samorządów i związków JST