Zmiany w Programie Inwestycji Strategicznych – więcej czasu na ogłoszenie przetargu